Pesten op school    (48 antipestmethoden afgekeurd!)

Pesten op school is al sinds lange tijd een bekend gegeven. Kinderen die op school zijn gepest ondervinden vaak jaren later nog steeds de nadelige gevolgen.

Veel scholen maken daarom dan ook gebruik van een ‘antipest’ programma.

Deze programma’s worden meestal aangeboden door bedrijven of organisaties die op deze ontwikkeling inspelen. Je zou dan denken dat je je daarover weinig zorgen hoeft te maken en dat het allemaal wel goed komt. Maar dat is niet helemaal waar.

 

Uit een gesprek dat ik had met 2 (weerbaarheids)trainers van scholen hier uit de omgeving, bleek dat het probleem groter is dan verwacht.

De trainers hadden er ernstig bezwaar tegen dat ze een weerbaarheidstraining moesten geven aan een hele klas leerlingen, waar slachtoffer en pester naast elkaar dezelfde oefeningen doen.

Volgens deze trainers kunnen slachtoffer en pester niet in hetzelfde programma meedraaien (dit werkt averechts voor het slachtoffer). Kids die gepest worden dienen individueel of in kleine (identieke) groepjes behandeld te worden.

Ook kunnen meisjes die worden aangerand en seksueel worden geïntimideerd, niet met de daders in dezelfde groep worden gezet (dit kan aannemelijk schadelijk zijn voor het slachtoffer).

Omdat de school hierin geen verandering kon of wilde maken, zijn beide trainers gestopt met het geven van deze trainingen.

 

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden (door de comissie Wienke in opdracht van het ministerie van Onderwijs) naar de antipestmethoden op scholen. Daarvan zijn van de 61 methoden die onderzocht werden, er 48 afgekeurd!

Het advies dat de onderzoekscommissie gaf aan de staatssecretaris van onderwijs, was dat de afgekeurde methodes verboden zouden moeten worden, tot de mankementen waren weggewerkt.

Onder druk van de PO Raad (koepel van basisscholen) en VO Raad (voortgezet onderwijs) werd scholen toch de (didactische) vrijheid gelaten zelf te kiezen.

Scholen blijven programma’s gebruiken die aantoonbaar niet helpen, geen betrouwbare methoden zijn en ethisch niet verantwoord zijn.

De Kinderombudsman noemt sommige methoden zelfs ‘pure kwakzalverij’ en andere deskundigen spreken over programma’s die averechts werken, of zelfs ‘aannemelijk gevaarlijk’ zijn.

 

Het rapport van de commissie-Wienke beschrijft aan welke criteria een afgekeurde methode niet voldoet. Het is raar dat het Ministerie van Onderwijs niet alle beschikbare informatie op tafel legt. Hierdoor weten ouders en leerkrachten niet bij welke van de 48 afgekeurde methoden kinderen mogelijk gevaar lopen.

 

Het dagblad Trouw kreeg een rapport in handen dat door de minister niet openbaar is gemaakt. Daarin staat dat de afgekeurde M5-aanpak, eerder door ‘pestprofessor’ René Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen) aangemerkt als ‘piraterij, geen betrouwbare methode is en ethisch niet verantwoord.

Die informatie is dus niet vrij toegankelijk, scholen en ouders zijn niet gewaarschuwd!

 

Bram Orobio de Castro, hoogleraar ontwikkelingspsychologie in Utrecht, vindt het zorgwekkend dat scholen nog steeds werken met aanpakken die ‘aannemelijk schadelijk’ zijn. Hij voorspelt dat er een harde sanering zal volgen.

Dat scholen niet stoppen met afgekeurde methoden kan te maken hebben met langdurige afspraken die zijn gemaakt, of om financiële redenen, of puur om gemakzucht.

 

Wat kun je doen? Als je als ouder een kind hebt dat gepest wordt of in zo’n programma meedraait; praat hierover met je kind. Stel vragen als; hoe ervaar je dat programma? Hoe helpt het programma jou? Hoe voelt dat voor jou? Wat zou je graag anders willen?

Heb je zelf vragen praat dan met de leerkracht of de schoolleiding.

 

Voor meer informatie zie Google; ‘scholen afgekeurd’, ‘pesten’.

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Download E-book

Vul onderstaande gegevens in en download gratis het E-Boek!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Volg ons op...

Facebook:

Google +:


Actualiteiten

Accepteren en loslaten
>> meer lezen

Positieve Gezondheid
>> meer lezen

Luisteren naar kinderen
>> meer lezen

Werken aan je relatie
>> meer lezen

ACT en Defusie
>> meer lezen

Mindfulness als programma tegen stress, angst en depressie
>> meer lezen

De ademhaling
>> meer lezen

Pesten op school    (48 antipestmethoden afgekeurd!)
>> meer lezen

Nogmaals over Vitamine D
>> meer lezen

YOGA en MINDFULNESS,  A SENSE OF………WEEKEND
>> meer lezen

Hoe kan ik beter leren?
>> meer lezen

De Winterdip; Wat kun je doen tegen de winterdip(depressie)?
>> meer lezen

Praktische handleiding voor een eerste toepassing van Cognitieve Mindfulness Priming Therapie (CMPT)
>> meer lezen

Hoe kun je beter leren slapen?
>> meer lezen

De PRI: Past Reality Integration Therapy
>> meer lezen

Hoe mindful eet u?
>> meer lezen